piątek, 1 stycznia 2016

2015 na propsie

"Kolejny rok za nami..." - słowa, które znają wszyscy. Można powiedzieć, że tradycją jest podsumowywanie minionego roku, a ja nie będę gorsza i też przygotowałam dla Was moje wspomnienia, refleksje o 2015, a w bonusie życzonka na 2016...

Podczas składania życzeń świątecznych w Boże Narodzenie padł kultowy tekst: "niech nowy rok będzie lepszy niż ten stary" i w tym momencie się zamyśliłam. Przyszła mi do głowy myśl, czy naprawdę mogę sobie życzyć jeszcze lepszego roku niż 2015? Mogłoby to być za dużo, ponieważ patrząc wstecz, kurczę, 2015 był cudowny! Sama się dziwię, że tak niespodziewanie, bo bez jakiegoś dłuższego planowania, uczestniczyłam w tylu fantastycznych wydarzeniach, koncertach, odwiedziłam nowe miejsca, poznałam inspirujących i wspaniałych ludzi. Dlatego na to jedno życzenie odpowiedziałam, że nie musi być lepszy, niech po prostu nadal pozytywnie mnie zaskakuje.

Przez cały ten rok jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, że ogromna radość z życia przychodzi wtedy, kiedy potrafimy docenić to, co mamy, to, co przynosi nam codzienność. I zdaję sobie sprawę z tego, że ciągle się powtarzam z tym zdaniem, bo pakuję je do każdego posta, ale uwierzcie mi, to naprawdę działa! Przez długi czas (jeszcze kilka lat temu!) żyłam, uporczywie doszukując się negatywnych aspektów mojego życia, zastanawiając się, dlaczego wiele rzeczy nie układa się tak, jakbym sobie tego życzyła, a to przysłaniało mi to wszystko, co już wtedy miałam. Wiecie, coś w stylu "dlaczego ja?" i takie tam brednie. Teraz sobie myślę, że (użyję popularnego zwrotu) byłam żałosna, taki żal.pl! Na szczęście udało mi się to zmienić! I właśnie w 2015 roku przekonałam się, że im bardziej doceniamy swoje życie, im bardziej cieszymy się tym, co mamy, im bardziej jesteśmy otwarci i pozytywnie nastawieni, tym więcej rzeczy się układa. Nie skupiam się na tym, czego nie mam, a z otwartymi ramionami przyjmuję wszystkie okazje, które się pojawiają. Bardzo wiele pozytywnych chwil i możliwości zawdzięczam moim znajomym i rodzinie oraz nowym osobom, które pojawiły się w moim życiu. Pozytywne nastawienie i otwartość naprawdę przyciąga ludzi, a dzięki nim możemy wiele zdziałać i przeżyć.
 
Zdałam sobie sprawę, że teraz jest idealny czas, żeby z życia korzystać. Dlatego to robię i póki SMA mnie nie powali to nie przestanę. I taki jest plan na 2016. Już teraz wiem, że nadchodzą zmiany, które Wy też dostrzeżecie. Wonder Woman on Wheels będzie się rozwijać i nadal zarażać pozytywną energią. W tak wielu miejscach mnie jeszcze nie było, a niewygód się nie boję, więc podróże przede mną. Pora na obronę pracy licencjackiej (o ile ją w końcu zacznę pisać...). Nowy rok będzie pracowity!  


2015 to rok, w którym odczułam, że moja zmiana nastawienia wobec życia zaowocowała. Był to proces i była to walka, jaką toczyłam sama ze sobą. Nie spoczywam na laurach, bo jeszcze wiele mam do zrobienia i do osiągnięcia.


W Nowym Roku życzę Wam realizacji marzeń i zdrówka. Niech Wasze życie będzie pełne pasji, pozytywnej energii. Uśmiech na twarzy, głowa do góry, zero narzekania i IDZIEM w ten nowy 2016 rok!


PS.
Dziękuję, że ze mną jesteście i jest Was coraz więcej. Serduszko roście, a motywacji jeszcze więcej dzięki Wam <3
~
''And another year behind us...'' - words we all know. One can say that it's a tradition to sum up the previous year and I don't want to fall behind, so I prepared for you my memories, reminiscences from 2015, and as a bonus, and New Year 2016 wishes.


While wishing me Merry Christmas someone went for the famous sentence: ''may the New Year be better than the last'' and that's when I thought: ''is it really possible to wish for myself a better year than the 2015?'' It could be a bit too much, because, looking back, dang, 2015 was really awesome! I'm quite amazed at how unexpectedly (because without any serious planning) I managed to take part in so many marvellous events, concerts, and to visit new places, and meet great, inspiring people. Therefore, while responding to that one wish, I said that the New Year doesn't have to be better, I just want it to continue surprising me in the best way possible.


During this year I realised even better that joy of life comes when we appreciate what the every-day reality brings us. And I know perfectly well that I continuously repeat myself, becuase I shove that sentence into every post, but believe me, it really works! For a long time (actually only couple of years ago!) I'd lived trying to find negative aspect of my life, wondering why some things are not the way I would want them to be, and it overshadowed all those things I already had at the time. You know, the ''why me?'' way of thinking and all that crap. What I think now is that I was pathetic. But luckily I've managed to change it! The year 2015 was when I realised that the more we appreciate what we have  and have a positive attitude, the more things go well for us. I don't focus  on what I don't have, but rather I'm welcoming with open arms all new opportunities that come to me. A lot of positive moments and chances I owe to my friends and family, as well as new people who appeared in my life. Positive attitude and being open are two things which attract people, and thanks to them we can do and experience a lot.


I realised that right now is the best time to live life to the full. That's what I do and I'll continue doing it until SMA knocks me out. And that's a plan for 2016. I already know that changes are coming and you'll notice them too. Wonder Woman on Wheels is going to grow and keep filling you with positive energy. I haven't yet been to so many places and I'm not afraid of inconveniences, so there are new travels ahead of me. There will also be the time to get my BA degree (if I manage to begin to write my BA thesis...). The New Year will be full of work!


2015 is the year in which I felt that the change in my attitude towards life bore fruit. It was a long process and a fight with myself. I won't sit back and relax, because there are still a lot of things to do and to achieve.


In the New Year 2016 may your wishes come true and may you be healthy and happy. May your life be full of passion and positive energy. Smile a lot, keep your head high, don't complain and LET'S GO!

PS.
Thank you for being with me. There are more and more of you which gives me motivation and makes my heart glow <3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz